GUICHELHEIL - ANAGALLIS 

         Van het griekse woord anagelao :           lachen

         Du mot grèque anagelao                        rire

         From the Greek, anagelao                      to laugh 

         Het nederlandse woord : Guichelheil 

Heukels in zijn WOORDENBOEK der NEDERLANDSCHE VOLKSNAMEN van PLANTEN geeft heel veel benamingen voor dit plantje, één daarvan is: Heil-der Zotten.

Kleyn, zegt in zijn: Planten en hun naam het onderstaande
Volgens Linnaeus komt het woord anagallis van het griekse woord anagelao:
Ik lach, omdat ment vroeger dacht dat melancholie verdreven werd door dit plantje.

Hij geeft nog twee andere verklaringen.
1 het woord is gevormd uit ana: weer en agallo: versieren, omdat Guichelheil
in de herfst veelal voor de 2e maal bloeit.
2 het woord komt van het griekse woord anagallomai: ik praal of van anagallo:
ik maak weer glanzend.

De naam Guichelheil is en samenstelling van guichel: gekheid, razernij en heil: helen. 

         Mouron:     On croyait que cettes herbes sont un remedie contre la tristesse

         Pimpernel : these herbs were believed to dispel sadness *Hyam Plants and Their names, Oxford UP1995

          ENGELS : Pimpernel    

          Guichelheil is een plant. Nou ja, een plantje. Er bestaan zelfs verschillende Guichelheilen, Blauw Guichelheil, Rood guichelheil etc.

Ik ben zeer geïnteresseerd in planten. Schrijf op wat ik zie, als ik wandel. Zie voor de lijst op een volgende pagina.

 Ik heb ook mijn hele leven : getekend, geschilderd met potlood, pastels en waterverf. Dat was mijn Guichelheil. In een zeer druk leven met kinderen en boekhandel. Ook veel mensen in mijn familie tekenen, maken mozaieken, gedichten, quilten ; mijn man heeft een boek en verschrikkelijk veel tijdschriftartikelen op het gebied van de natuur geschreven. (en ook veel gedichten).

Volgens mij wordt iedereen gelukkiger door naast hard werken iets creatiefs te doen. Ik wil op deze pagina’s vooral veel van mijn getekende en geschilderde werkstukken laten zien. Ben benieuwd naar jullie reacties !